MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DHL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2013 0 (0.00 %)       
20/09/2013 0 (0.00 %)    1,750,100  17.18% 
19/09/2013 2.8 (0.00 %)    1,750,100  17.18% 
18/09/2013 2.8 (0.00 %)    1,750,100  17.18% 
17/09/2013 2.8 (0.00 %)    1,750,100  17.18% 
16/09/2013 -21,200  -55,120,000  2.8 (0.00 %)    20,000  52,000,000  41,200  107,120,000  1,750,100  17.18% 
13/09/2013 -42,100  -117,880,000  2.8 (-9.68 %)    42,100  117,880,000  1,728,900  17.57% 
12/09/2013 3.1 (0.00 %)    1,686,800  18.33% 
11/09/2013 3.1 (-3.13 %)    1,686,800  18.33% 
10/09/2013 3.2 (-3.03 %)    1,686,800  18.33% 
09/09/2013 3.3 (0.00 %)    1,686,800  18.33% 
06/09/2013 3.3 (6.45 %)    1,686,800  18.33% 
05/09/2013 -34,700  -107,630,000  3.1 (-8.82 %)    34,700  107,630,000  1,686,800  18.33% 
04/09/2013 3.4 (6.25 %)    1,652,100  18.96% 
03/09/2013 -5,100  -16,320,000  3.2 (0.00 %)    5,100  16,320,000  1,652,100  18.96% 
30/08/2013 3.2 (0.00 %)    1,697,100  18.14% 
29/08/2013 3.2 (-3.03 %)    1,697,100  18.14% 
28/08/2013 3.3 (-8.33 %)    1,697,100  18.14% 
27/08/2013 3.6 (2.86 %)    1,697,100  18.14% 
26/08/2013 3.5 (2.94 %)    1,697,100  18.14% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.