MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DHC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ABT Lê Bá Phương Phó Chủ tịch HĐQT      303,000    203,000  03/03/2016  31/03/2016    203,000  03/03/2016  100,000  0.85  
ABT Lê Bá Phương PCT.HĐQT      336,840    33,840  26/05/2011      33,840  26/05/2011  303,000  2.57  
DHC Lê Bá Phương Chủ tịch HĐQT      5,625,009  475,000    01/06/2022  20/06/2022  475,000    20/06/2022  6,100,009  7.58  
DHC Lê Bá Phương Phó Chủ tịch HĐQT      3,988,748  511,260    13/12/2020  11/01/2021  511,260    27/12/2020  4,500,008  5.59  
DHC Lê Bá Phương Chủ tịch HĐQT      3,488,858  500,000    17/03/2020  15/04/2020  500,000    30/03/2020  3,988,858  4.96  
DHC Lê Bá Phương Chủ tịch HĐQT      3,076,858  412,000    10/12/2019  17/12/2019  412,000    12/12/2019  3,488,858  4.33  
DHC Lê Bá Phương Chủ tịch HĐQT      1,367,190  273,438    17/10/2017  26/10/2017  273,438    26/10/2017  1,972,347  2.45  
DHC Lê Bá Phương Chủ tịch HĐQT      1,367,190  195,000    05/10/2017  15/10/2017  195,000    15/10/2017  1,562,190  1.94  
DHC Lê Bá Phương Chủ tịch HĐQT      968,100  184,800    24/01/2016  22/02/2016  184,800    31/01/2016  1,152,900  1.43  
DHC Lê Bá Phương PCT.HĐQT      500,000  180,000    25/11/2010  25/01/2011  180,000    14/12/2010  680,000  0.84  
DHC Lê Bá Phương PCT.HĐQT      325,000  175,000    07/11/2010  04/01/2011  175,000    21/11/2010  500,000  0.62  
DHC Lê Bá Phương PCT.HĐQT      250,000    100,000  11/07/2010  09/09/2010    100,000  09/09/2010  150,000  0.19  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.