MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DGC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DGC Vũ Nhất Tâm Thành viên HĐQT      159,795  10,000    27/03/2020  24/04/2020  8,000    24/04/2020  167,795  0.04  
DGC Vũ Nhất Tâm Thành viên HĐQT      154,795  10,000    11/10/2019  08/11/2019  5,000    08/11/2019  159,795  0.04  
DGC Vũ Nhất Tâm Thành viên HĐQT      153,395    20,000  30/07/2019  28/08/2019    3,600  28/08/2019  149,795  0.04  
DGC Vũ Nhất Tâm Thành viên HĐQT      133,387    10,000  18/12/2018  16/01/2019      16/01/2019  133,387  0.04  
DGC Vũ Nhất Tâm Thành viên HĐQT      10,000    17/08/2015  15/09/2015  10,000    18/08/2015  10,000  0.00  
PAC Vũ Nhất Tâm Thành viên BKS      14,196  10,000    14/01/2015  12/02/2015  5,930    12/02/2015  20,126  0.04  
PAC Vũ Nhất Tâm TV.BKS                6,650  30/09/2010  11,830  0.03  
PAC Vũ Nhất Tâm TV.BKS      17,410    7,000  11/01/2010  31/12/2010          0.00  
PAC Vũ Nhất Tâm TV.BKS      14,270    4,000  24/08/2009  31/12/2009          0.00  
PAC Vũ Nhất Tâm       14,850    2,400  15/02/2008  15/05/2008          0.00  
PAC Vũ Nhất Tâm       17,350            2,500  02/12/2007  14,850  0.03  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.