TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DGC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -34,598  -3,234,913,000  93.5 (-2.60 %)    310  28,985,000  34,908  3,263,898,000  130,544,804   
22/09/2022 8,260  792,960,000  96 (1.05 %)    46,800  4,492,800,000  38,540  3,699,840,000  130,501,615   
21/09/2022 86,559  8,223,105,000  95 (-1.35 %)    798,459  75,853,605,000  711,900  67,630,500,000  130,490,084   
20/09/2022 569,101  54,804,426,300  96.3 (2.45 %)    612,600  58,993,380,000  43,499  4,188,953,700  128,457,280   
19/09/2022 407,704  38,324,176,000  94 (-3.59 %)    466,035  43,807,290,000  58,331  5,483,114,000  128,677,280   
16/09/2022 -32,638  -3,182,205,000  97.5 (-2.60 %)    2,148,625  209,490,937,500  2,181,263  212,673,142,500  129,051,115   
15/09/2022 23,300  -2,892,750,000  100.1 (-1.38 %)    415,900  6,465,550,000  392,600  9,358,300,000  131,192,139   
14/09/2022 -28,500  25,845,175,500  101.5 (-0.78 %)    63,700  26,311,256,800  92,200  466,081,300  131,401,509   
13/09/2022 751,435  25,845,175,500  102.3 (0.99 %)    759,036  26,311,256,800  7,601  466,081,300  131,112,109   
12/09/2022 601,770  -13,681,650,000  101.3 (2.84 %)    808,300  21,098,700,000  206,530  34,780,350,000  131,832,445   
09/09/2022 -138,900  -13,681,650,000  98.5 (1.76 %)    214,200  21,098,700,000  353,100  34,780,350,000  132,397,445   
08/09/2022 474,800  45,960,640,000  96.8 (2.65 %)    513,500  49,706,800,000  38,700  3,746,160,000  132,372,145   
07/09/2022 -129,300  -12,192,990,000  94.3 (-6.26 %)    113,000  10,655,900,000  242,300  22,848,890,000  132,860,045   
06/09/2022 -11,300  -1,136,780,000  100.6 (-0.69 %)    228,200  22,956,920,000  239,500  24,093,700,000  132,739,545   
05/09/2022 32,600  3,302,380,000  101.3 (1.81 %)    58,200  5,895,660,000  25,600  2,593,280,000  132,520,737   
31/08/2022 -186,500  -18,556,750,000  99.5 (-0.60 %)    47,000  4,676,500,000  233,500  23,233,250,000  131,871,637   
30/08/2022 -256,708  -25,696,470,800  100.1 (2.88 %)    190,300  19,049,030,000  447,008  44,745,500,800  131,897,137   
29/08/2022 -561,600  -54,643,680,000  97.3 (0.83 %)    145,700  14,176,610,000  707,300  68,820,290,000  132,087,437  13.42% 
26/08/2022 19,800  1,910,700,000  96.5 (-1.93 %)    41,300  3,985,450,000  21,500  2,074,750,000  131,991,937  13.45% 
25/08/2022 -111,700  -10,991,280,000  98.4 (3.69 %)    113,300  11,148,720,000  225,000  22,140,000,000  131,229,937  13.65% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.