TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DGC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/09/2022 93.5 (-2.60 %)    4,110  3,538,000  861   1,897  3,948,000  2,081   -410,000
22/09/2022 96 (1.05 %)    4,382  4,334,900  989   2,681  3,298,300  1,230   1,036,600
21/09/2022 95 (-1.35 %)    3,054  2,692,400  882   1,934  2,840,000  1,468   -147,600
20/09/2022 96.3 (2.45 %)    4,568  5,289,300  1,158   3,171  4,368,900  1,378   920,400
19/09/2022 94 (-3.59 %)    6,781  6,677,900  985   3,736  7,073,900  1,893   -396,000
16/09/2022 97.5 (-2.60 %)    6,695  8,871,100  1,325   4,138  11,136,800  2,691   -2,265,700
15/09/2022 100.1 (-1.38 %)    5,330  5,732,400  1,075   4,405  8,215,100  1,865   -2,482,700
14/09/2022 101.5 (-0.78 %)    5,013  6,457,700  1,288   3,470  5,717,900  1,648   739,800
13/09/2022 102.3 (0.99 %)    3,779  7,095,400  1,878   6,336  8,390,400  1,324   -1,295,000
12/09/2022 101.3 (2.84 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 98.5 (1.76 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 96.8 (2.65 %)    5,302  7,535,100  1,421   4,078  6,102,000  1,496   1,433,100
07/09/2022 94.3 (-6.26 %)    6,874  6,485,000  943   3,888  7,628,300  1,962   -1,143,300
06/09/2022 100.6 (-0.69 %)    4,627  5,851,900  1,265   5,512  7,340,200  1,332   -1,488,300
05/09/2022 101.3 (1.81 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 99.5 (-0.60 %)    4,090  4,531,000  1,108   3,701  5,128,400  1,386   -597,400
30/08/2022 100.1 (2.88 %)    4,952  10,091,100  2,038   9,203  10,739,800  1,167   -648,700
29/08/2022 97.3 (0.83 %)    7,328  9,240,900  1,261   6,116  8,665,800  1,417   575,100
26/08/2022 96.5 (-1.93 %)    4,127  3,675,400  891   4,592  5,391,200  1,174   -1,715,800
25/08/2022 98.4 (3.69 %)    4,995  7,214,800  1,444   8,186  9,459,500  1,156   -2,244,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.