TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK DCL - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
26/01/2010 Bán 3,460 30  0.87%  3,460  100.00%      16/03/2010 
25/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  3,430  99.13%  30  0.87%  16/03/2010 
22/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  3,260  94.22%  200  5.78%  16/03/2010 
21/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  3,090  89.31%  370  10.69%  16/03/2010 
20/01/2010 Bán 3,460 20  0.58%  2,920  84.39%  540  15.61%  16/03/2010 
19/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  2,900  83.82%  560  16.18%  16/03/2010 
15/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  2,730  78.90%  730  21.10%  16/03/2010 
12/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  2,560  73.99%  900  26.01%  16/03/2010 
11/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  2,390  69.08%  1,070  30.92%  16/03/2010 
08/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  2,220  64.16%  1,240  35.84%  16/03/2010 
07/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  2,050  59.25%  1,410  40.75%  16/03/2010 
05/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  1,880  54.34%  1,580  45.66%  16/03/2010 
04/01/2010 Bán 3,460 170  4.91%  1,710  49.42%  1,750  50.58%  16/03/2010 
31/12/2009 Bán 3,460 170  4.91%  1,540  44.51%  1,920  55.49%  16/03/2010 
30/12/2009 Bán 3,460 170  4.91%  1,370  39.60%  2,090  60.40%  16/03/2010 
29/12/2009 Bán 3,460 170  4.91%  1,200  34.68%  2,260  65.32%  16/03/2010 
28/12/2009 Bán 3,460 170  4.91%  1,030  29.77%  2,430  70.23%  16/03/2010 
25/12/2009 Bán 3,460 170  4.91%  860  24.86%  2,600  75.14%  16/03/2010 
23/12/2009 Bán 3,460 170  4.91%  690  19.94%  2,770  80.06%  16/03/2010 
22/12/2009 Bán 3,460 170  4.91%  520  15.03%  2,940  84.97%  16/03/2010 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.