MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DCD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DID Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT      60,000    40,000  27/03/2014  24/04/2014      24/04/2014  60,000  0.38  
DID Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT      40,000  40,000  60,000  01/03/2012  27/04/2012  50,000  30,000  27/04/2012  60,000  0.38  
DID Phạm Văn Thành TV.HĐQT      79,000  40,000    01/05/2011  31/05/2011      31/05/2011  40,000  0.26 đăng ký mua và bán 
DID Phạm Văn Thành TV.HĐQT      79,000    40,000  01/05/2011  31/05/2011    39,000  31/05/2011  40,000  0.26 đăng ký mua và bán 
DID Phạm Văn Thành TV.HĐQT      68,000    40,000  10/12/2010  10/02/2011    2,500  10/02/2011  68,000  0.44  
DID Phạm Văn Thành TV.HĐQT      68,000  40,000    10/12/2010  10/12/2010  2,500    10/02/2011  68,000  0.44  
DID Phạm Văn Thành TV.HĐQT      68,000    34,000  24/06/2010  24/08/2010    34,000  12/08/2010  34,000  0.22  
DID Phạm Văn Thành TV.HĐQT      68,000  20,000    08/01/2010  08/02/2010      08/02/2010  68,000  0.44  
DIG Phạm Văn Thành Phó Tổng GĐ      28,082    28,082  08/03/2018  06/04/2018    28,080  27/03/2018  0.00  
DIG Phạm Văn Thành Phó Tổng GĐ      3,002  30,000    06/04/2016  05/05/2016  23,000    05/05/2016  26,002  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.