TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DAT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
16/08/2022 19.5 (5.41 %)    34  64,000  1,882   28  48,500  1,732   15,500
15/08/2022 18.45 (-1.34 %)    34  12,300  362   17  36,800  2,165   -24,500
12/08/2022 18.7 (-3.61 %)    60  18,300  305   33  88,900  2,694   -70,600
11/08/2022 19.4 (-3.96 %)    58  39,500  681   63  98,800  1,568   -59,300
10/08/2022 20.2 (0.00 %)    4,000  571   12  5,900  492   -1,900
09/08/2022 20.2 (6.88 %)    43  71,200  1,656   23  20,000  870   51,200
08/08/2022 21.55 (4.61 %)    55  300,800  5,469   74  75,000  1,014   225,800
05/08/2022 20.55 (6.48 %)    37  371,700  10,046   21  12,400  590   359,300
04/08/2022 19.25 (6.94 %)    37  225,900  6,105   20  9,400  470   216,500
03/08/2022 18 (6.51 %)    40  334,000  8,350   35  21,000  600   313,000
02/08/2022 16.85 (0.30 %)    11  2,600  236   20  10,200  510   -7,600
01/08/2022 16.8 (0.00 %)    14  12,300  879   21  4,200  200   8,100
29/07/2022 16.8 (-1.18 %)    20  18,800  940   39  28,200  723   -9,400
28/07/2022 17 (0.59 %)    11  18,300  1,664   25  15,900  636   2,400
27/07/2022 16.9 (1.81 %)    11  51,200  4,655   28  27,900  996   23,300
26/07/2022 16.6 (0.61 %)    30  4,800  160   26  30,700  1,181   -25,900
25/07/2022 16.5 (-4.62 %)    21  41,900  1,995   15  4,600  307   37,300
22/07/2022 17.3 (0.00 %)    28  84,000  3,000   24  7,700  321   76,300
21/07/2022 17.25 (2.07 %)    41  74,500  1,817   54  72,000  1,333   2,500
20/07/2022 16.9 (6.96 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.