TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - CVNM2201

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/09/2022 76,100  761,000  0.01 (0.00 %)    153,300  1,533,000  77,200  772,000  1,300,700   
16/09/2022 436,900  4,369,000  0.01 (0.00 %)    444,900  4,449,000  8,000  80,000  1,715,600   
15/09/2022 5,800  -19,000  0 (0.00 %)    5,900  281,000  100  300,000  1,721,500   
14/09/2022 -1,900  -615,000  0 (0.00 %)    28,100  912,000  30,000  1,527,000  1,631,700   
13/09/2022 3,900  -615,000  0 (0.00 %)    3,900  912,000  1,527,000  1,584,700   
12/09/2022 -117,900  -615,000  0 (0.00 %)    912,000  117,900  1,527,000  1,548,500   
09/09/2022 -20,500  -615,000  0 (0.00 %)    30,400  912,000  50,900  1,527,000  1,527,600   
08/09/2022 -36,200  -724,000  0 (0.00 %)    36,200  724,000  1,506,600   
07/09/2022 47,700  1,431,000  0 (0.00 %)    99,000  2,970,000  51,300  1,539,000  1,466,600   
06/09/2022 -17,000  -1,190,000  0 (0.00 %)    4,000  280,000  21,000  1,470,000  1,219,800   
05/09/2022 -132,400  -10,592,000  0 (0.00 %)    6,600  528,000  139,000  11,120,000  1,212,900   
31/08/2022 -82,600  -5,782,000  0 (0.00 %)    168,200  11,774,000  250,800  17,556,000  1,375,400   
30/08/2022 184,100  12,887,000  0 (0.00 %)    197,600  13,832,000  13,500  945,000  1,527,800   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.