MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CVN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CVN Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc      3,000,000            1,200,000  09/08/2022  1,800,000  6.06  
CVN Lê Đức Khanh       2,449,900            1,499,900  23/02/2022  950,000  3.20  
CVN Lê Đức Khanh       2,718,800            268,800  21/02/2022  2,450,000  8.25  
CVN Lê Đức Khanh       3,080,000            361,200  18/02/2022  2,718,800  9.15  
CVN Lê Đức Khanh       3,190,000            110,000  17/02/2022  3,080,000  10.37  
CVN Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc      2,500,000    500,000  03/12/2021  30/12/2021    500,000  08/12/2021  2,000,000  6.73  
CVN Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc      2,000,000  500,000    17/03/2021  15/04/2021  500,000    15/04/2021  2,500,000  8.42  
CVN Ngô Văn Bình       1,400,000            500,000  26/01/2021  900,000  3.03  
CVN CTCP Quản lý quỹ Bông Sen       754,000            748,200  25/11/2020  5,800  0.02  
CVN Lê Đức Khanh       1,000,000            600,000  21/08/2020  400,000  1.35  
CVN CTCP Quản lý quỹ Bông Sen       1,158,200            401,500  14/08/2020  756,700  2.55  
CVN Nguyễn Nhật Minh       1,197,600            797,000  11/08/2020  400,600  1.35  
CVN CTCP Quản lý quỹ Bông Sen       1,238,200            31,000  22/07/2020  1,207,200  4.06  
CVN Nguyễn Nhật Minh       1,497,600            300,000  24/06/2020  1,197,600  4.03  
CVN Lê Đức Khanh               1,000,000    18/06/2020  1,000,000  3.37  
CVN Nguyễn Thị Kim Nhung       1,000,000            1,000,000  18/06/2020    0.00  
CVN CTCP Quản lý quỹ Bông Sen       1,340,000            34,000  27/04/2020  1,306,000  4.40  
CVN CTCP Quản lý quỹ Bông Sen       1,300,000          46,300    28/02/2020  1,346,300  4.53  
CVN CTCP Quản lý quỹ Bông Sen       1,048,000          245,000    21/02/2020  1,293,000  4.35  
CVN CTCP Quản lý quỹ Bông Sen       870,000          82,000    16/01/2020  952,000  3.21  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.