MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CTR - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
08/12/2022 50.40  50.40  2.50 (5.22 %)    514,900  25,965,000,000  48.80  51.20  48.75 
07/12/2022 47.90  47.90  -2.40 (-4.77 %)    489,900  24,017,000,000  49.75  51.00  47.90 
06/12/2022 50.30  50.30  -1.70 (-3.27 %)    562,000  28,840,000,000  51.50  53.10  49.60 
05/12/2022 52.00  52.00  0.10 (0.19 %)    375,600  19,699,000,000  52.10  53.60  51.80 
02/12/2022 51.90  51.90  2.50 (5.06 %)    331,700  16,777,000,000  49.10  52.20  48.00 
01/12/2022 49.40  49.40  -3.10 (-5.90 %)    701,600  36,011,000,000  53.10  53.80  49.20 
30/11/2022 52.50  52.50  2.90 (5.85 %)    621,600  31,824,000,000  50.00  52.80  49.10 
29/11/2022 49.60  49.60  1.45 (3.01 %)    348,400  17,078,000,000  1,648,510  84,898,265,000  49.10  49.90  48.00 
28/11/2022 48.15  48.15  3.15 (7.00 %)    339,600  16,228,000,000  45.70  48.15  45.70 
25/11/2022 45.00  45.00  1.40 (3.21 %)    225,000  10,046,000,000  43.65  45.00  43.65 
24/11/2022 43.60  43.60  -0.50 (-1.13 %)    351,600  15,171,000,000  43.90  44.05  42.50 
23/11/2022 44.10  44.10  1.45 (3.40 %)    438,700  18,949,000,000  42.10  44.15  42.10 
22/11/2022 42.65  42.65  0.55 (1.31 %)    341,900  14,573,000,000  42.00  43.50  41.15 
21/11/2022 42.10  42.10  1.50 (3.69 %)    327,500  13,727,000,000  41.00  42.75  41.00 
18/11/2022 40.60  40.60  0.65 (1.63 %)    361,600  14,173,000,000  40.40  40.60  37.30 
17/11/2022 39.95  39.95  0.55 (1.40 %)    286,600  11,491,000,000  39.50  40.50  39.50 
16/11/2022 39.40  39.40  1.70 (4.51 %)    788,500  28,949,000,000  200,000  7,800,000,000  35.10  39.70  35.10 
15/11/2022 37.70  37.70  -2.80 (-6.91 %)    107,700  4,060,000,000  37.70  37.70  37.70 
14/11/2022 40.50  40.50  -3.00 (-6.90 %)    299,900  12,323,000,000  41.10  42.20  40.50 
11/11/2022 43.50  43.50  0.90 (2.11 %)    869,000  37,585,000,000  45.30  45.30  42.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.