MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CTG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 28.8 (-0.69 %)       
30/03/2023 -174,600  -5,063,400,000  28.85 (-0.52 %)    146,700  4,254,300,000  321,300  9,317,700,000  91,920,473  28.09% 
29/03/2023 315,300  9,143,700,000  29 (0.35 %)    633,800  18,380,200,000  318,500  9,236,500,000  91,976,198  28.09% 
28/03/2023 441,125  12,748,512,500  28.9 (0.52 %)    532,100  15,377,690,000  90,975  2,629,177,500  90,635,054  28.11% 
27/03/2023 352,400  10,131,500,000  28.75 (0.88 %)    513,000  14,748,750,000  160,600  4,617,250,000  91,076,179   
24/03/2023 -830,500  -23,616,540,000  28.5 (-0.70 %)    435,100  12,465,730,000  1,265,600  36,082,270,000  91,428,579   
23/03/2023 159,900  4,571,415,000  28.7 (0.70 %)    906,000  25,816,455,000  746,100  21,245,040,000  90,598,079   
22/03/2023 37,800  1,080,315,000  28.5 (0.71 %)    162,800  4,639,165,000  125,000  3,558,850,000  90,757,979   
21/03/2023 -140,900  -16,899,150,000  28.3 (1.07 %)    165,800  11,791,550,000  306,700  28,690,700,000  90,795,779  28.11% 
20/03/2023 -336,500  -9,422,000,000  28 (-3.45 %)    59,700  1,671,600,000  396,200  11,093,600,000  90,840,279  28.11% 
17/03/2023 515,700  14,955,300,000  29 (0.00 %)    637,000  18,473,000,000  121,300  3,517,700,000  90,423,479  28.12% 
16/03/2023 -285,600  -8,268,120,000  28.95 (-1.86 %)    214,900  6,221,355,000  500,500  14,489,475,000  90,713,029  28.11% 
15/03/2023 193,550  5,709,725,000  29.5 (1.72 %)    541,000  15,959,500,000  347,450  10,249,775,000  90,134,047  28.12% 
14/03/2023 -243,682  -7,066,778,000  29 (-1.02 %)    550,200  15,955,800,000  793,882  23,022,578,000  90,674,747  28.11% 
13/03/2023 954,400  27,963,920,000  29.3 (0.34 %)    1,043,700  30,580,410,000  89,300  2,616,490,000  90,608,847   
10/03/2023 458,700  13,394,040,000  29.2 (-0.68 %)    572,000  16,702,400,000  113,300  3,308,360,000  91,563,247  28.09% 
09/03/2023 -285,200  -8,384,880,000  29.4 (0.00 %)    655,700  19,277,580,000  940,900  27,662,460,000  91,746,947  28.09% 
08/03/2023 729,500  21,447,300,000  29.4 (1.38 %)    2,122,300  62,395,620,000  1,392,800  40,948,320,000  91,953,647  28.09% 
07/03/2023 1,387,100  40,225,900,000  29 (2.11 %)    1,466,100  42,516,900,000  79,000  2,291,000,000  92,603,847  28.07% 
06/03/2023 1,005,800  28,514,430,000  28.35 (1.98 %)    1,477,900  41,898,465,000  472,100  13,384,035,000  93,266,747  28.06% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.