MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK CTG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
20/03/2023 28 (-3.45 %)    2,211  2,549,100  1,153   1,551  3,283,600  2,117   -734,500
17/03/2023 29 (0.17 %)    916  1,974,900  2,156   1,663  3,466,300  2,084   -1,491,400
16/03/2023 0 (0.00 %)    2,809  3,519,800  1,253   1,775  4,602,100  2,593   -1,082,300
15/03/2023 0 (0.00 %)    1,588  4,498,900  2,833   3,109  6,035,700  1,941   -1,536,800
14/03/2023 0 (0.00 %)    2,055  3,262,500  1,588   1,677  3,983,300  2,375   -720,800
13/03/2023 0 (0.00 %)    1,541  3,355,300  2,177   2,505  4,568,100  1,824   -1,212,800
10/03/2023 0 (0.00 %)    2,270  3,083,000  1,358   1,969  4,241,300  2,154   -1,158,300
09/03/2023 0 (0.00 %)    1,358  3,459,400  2,547   3,162  5,782,600  1,829   -2,323,200
08/03/2023 0 (0.00 %)    1,923  6,361,600  3,308   2,697  5,471,400  2,029   890,200
07/03/2023 0 (0.00 %)    1,176  4,190,700  3,564   3,086  5,720,900  1,854   -1,530,200
06/03/2023 0 (0.00 %)    1,990  5,522,400  2,775   2,860  5,931,900  2,074   -409,500
03/03/2023 0 (0.00 %)    2,014  3,747,100  1,861   2,599  3,618,900  1,392   128,200
02/03/2023 0 (0.00 %)    1,714  3,559,500  2,077   1,305  3,881,600  2,974   -322,100
01/03/2023 0 (0.00 %)    2,251  5,088,100  2,260   1,491  3,334,300  2,236   1,753,800
28/02/2023 0 (0.00 %)    1,433  2,665,100  1,860   1,413  2,494,900  1,766   170,200
27/02/2023 0 (0.00 %)    2,159  2,988,200  1,384   1,542  3,300,300  2,140   -312,100
24/02/2023 0 (0.00 %)    2,220  3,361,000  1,514   2,006  3,890,300  1,939   -529,300
23/02/2023 0 (0.00 %)    3,714  6,553,500  1,765   2,352  6,213,700  2,642   339,800
22/02/2023 0 (0.00 %)    3,693  5,723,500  1,550   2,973  6,431,200  2,163   -707,700
21/02/2023 0 (0.00 %)    4,771  4,831,100  1,013   2,856  7,266,500  2,544   -2,435,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.