TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CSV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
18/08/2022 48.50  48.50  2.20 (4.75 %)    1,315,600  63,184,000,000  100,000  4,600,000,000  46.65  49.45  46.20 
17/08/2022 46.30  46.30  -0.80 (-1.70 %)    457,300  21,317,000,000  47.10  47.20  46.30 
16/08/2022 47.10  47.10  -0.10 (-0.21 %)    514,300  24,294,000,000  47.35  47.55  46.70 
15/08/2022 47.20  47.20  1.60 (3.51 %)    482,200  22,559,000,000  100,000  4,600,000,000  46.05  47.30  45.70 
12/08/2022 45.60  45.60  0.60 (1.33 %)    400,000  18,092,000,000  45.40  45.95  44.50 
11/08/2022 45.00  45.00  -1.50 (-3.23 %)    723,000  33,262,000,000  46.50  47.00  45.00 
10/08/2022 46.50  46.50  -0.90 (-1.90 %)    412,400  19,244,000,000  47.30  47.30  46.40 
09/08/2022 47.40  47.40  1.80 (3.95 %)    977,600  46,030,000,000  45.90  47.90  45.80 
08/08/2022 45.60  45.60  1.10 (2.47 %)    557,900  25,406,000,000  44.50  46.00  44.50 
05/08/2022 44.50  44.50  -0.20 (-0.45 %)    208,900  9,281,000,000  44.50  44.75  44.10 
04/08/2022 44.65  44.65  0.65 (1.48 %)    541,300  24,191,000,000  44.00  45.40  44.00 
03/08/2022 44.00  44.00  1.00 (2.33 %)    393,300  17,060,000,000  42.65  44.10  42.50 
02/08/2022 43.00  43.00  -0.40 (-0.92 %)    270,100  11,706,000,000  43.50  43.90  43.00 
01/08/2022 43.40  43.40  1.00 (2.36 %)    369,400  15,741,000,000  42.90  43.40  42.10 
29/07/2022 42.40  42.40  -2.20 (-4.93 %)    867,800  37,758,000,000  45.10  45.10  42.10 
28/07/2022 44.60  44.60  0.60 (1.36 %)    484,000  21,646,000,000  44.95  45.50  44.00 
27/07/2022 44.00  44.00  0.40 (0.92 %)    248,200  10,933,000,000  100,000  4,550,000,000  43.50  44.50  43.50 
26/07/2022 43.60  43.60  -1.10 (-2.46 %)    292,300  12,977,000,000  44.40  45.00  43.60 
25/07/2022 44.65  44.65  0.65 (1.48 %)    276,200  12,267,000,000  44.00  45.00  43.50 
22/07/2022 44.00  44.00  -1.90 (-4.14 %)    553,100  24,864,000,000  100,000  4,550,000,000  46.20  46.20  42.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.