MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CLW - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CLW Nguyễn Thanh Phong Thành viên HĐQT      948,140  1,000,000    17/02/2022  18/03/2022  9,700    18/03/2022  957,840  7.37  
CLW Nguyễn Thanh Phong Thành viên HĐQT      818,900  129,240    13/01/2022  11/02/2022  129,240    11/02/2022  948,140  7.29  
CLW Nguyễn Thanh Phong Thành viên HĐQT      660,000  500,000    26/04/2021  21/05/2021  158,900    21/05/2021  818,900  6.30  
CLW Hồ Lê Minh       602,770          336,790    13/11/2019  939,560  7.23  
CLW Lê Huy Hùng Thành viên HĐQT      2,156,790    336,790  24/10/2019  15/11/2019    336,790  13/11/2019  1,820,000  14.00  
CLW Nguyễn Thanh Phong Thành viên HĐQT      520,000  140,000    28/08/2019  25/09/2019  140,000    30/08/2019  660,000  5.08  
CLW Nguyễn Thanh Phong Thành viên HĐQT      67,930  500,000    07/03/2019  05/04/2019  452,070    05/04/2019  520,000  4.00  
CLW Vũ Thế Hưng Anh  Vũ Thị Như Quỳnh  Kế toán trưởng  2,100            2,100  18/09/2017    0.00  
CLW Lê Huy Hùng               1,890,250    08/09/2016  1,890,250  14.54  
CLW Dương Quỳnh Nga Trưởng BKS      100          400    01/11/2011  500  0.00  
CLW Phạm Thị Minh Châu Em  Phạm Mạnh Đức  Giám đốc          3,000    20/10/2011  3,000  0.02  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.