MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CEG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CEG Lê Xuân Thắng Thành viên BKS      35,917  9,500    29/12/2022  19/01/2023  9,401    23/12/2022  45,318  1.19  
CEG Lê Xuân Thắng Thành viên BKS      13,097  22,900    20/12/2022  18/01/2023  22,820    16/12/2022  35,917  0.95  
CEG Lê Xuân Thắng Thành viên BKS      11,464  1,773    02/12/2022  28/12/2022  1,633    09/12/2022  13,097  0.34  
CEG Lê Xuân Thắng Thành viên BKS      9,580  1,884    22/11/2022  16/12/2022  1,884    25/11/2022  11,464  0.30  
CEG Nguyễn Đức Việt Cha  Nguyễn Đức Minh  Thành viên HĐQT  98,700    98,700  02/03/2022  25/03/2022    98,700  15/03/2022    0.00  
CEG Trần Thị Ngọc Tuyết Vợ  Nguyễn Đức Minh  Thành viên HĐQT  27,000  98,700    02/03/2022  25/03/2022  98,700    15/03/2022  125,700  3.31  
CEG Trần Thị Ngọc Tuyết Vợ  Nguyễn Đức Minh  Thành viên HĐQT  27,000  98,700    19/01/2022  16/02/2022      16/02/2022  27,000  0.71  
CEG Nguyễn Đức Việt Cha  Nguyễn Đức Minh  Thành viên HĐQT  98,700    98,700  19/01/2022  16/02/2022      16/02/2022  98,700  2.60  
CEG Đỗ Văn Vũ       51,326          163,500    08/10/2021  214,826  5.65  
CEG Lê Quốc Tuấn Chủ tịch HĐQT      208,208  17,574    16/06/2021  15/07/2021  17,574    02/07/2021  225,782  5.94  
CEG Đinh Thị Huyền Trang Thành viên BKS      5,000  880    07/04/2021  06/05/2021  880    20/04/2021  5,880  0.15  
CEG Đinh Thị Huyền Trang Thành viên BKS      5,000    25/03/2021  23/04/2021  5,000    01/04/2021  5,000  0.13  
CEG Lê Quốc Tuấn Chủ tịch HĐQT      190,637  17,571    25/03/2021  23/04/2021  17,571    05/04/2021  208,208  5.48  
CEG Nguyễn Bích Hạnh Người được ủy quyền công bố thông tin      7,900    7,500  26/11/2018  30/11/2018    7,500  28/11/2018  400  0.01  
CEG Trương Hữu Chí Thành viên HĐQT      278,744    5,541  26/11/2018  30/11/2018    5,541  28/11/2018  273,203  7.19  
CEG Trương Thị Mai Lương Chị gái  Trương Hữu Chí  Thành viên HĐQT  84,959    84,959  12/11/2018  30/11/2018    84,959  22/11/2018    0.00  
CEG Trương Đắc Duy Con  Trương Hữu Chí  Thành viên HĐQT  92,000  98,000    12/11/2018  30/11/2018  98,000    28/11/2018  190,000  5.00  
CEG Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Con gái  Nguyễn Đức Minh  Thành viên HĐQT  70,500  6,584    15/01/2018  09/02/2018  6,584    09/02/2018  77,084  2.03  
CEG Đỗ Văn Vũ       113,626            66,000  29/12/2017  47,626  1.25  
CEG Vũ Thị Anh Đào               163,500    29/12/2017  163,500  4.30  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.