TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK C47 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 -957,600  11.1 (0.91 %)    957,600     
04/10/2022 -957,600  11 (0.00 %)    957,600     
03/10/2022 -957,600  11 (-5.98 %)    957,600     
30/09/2022 -957,600  11.65 (2.19 %)    957,600     
29/09/2022 -84  -957,600  11.4 (0.00 %)    84  957,600     
28/09/2022 -49,560,000  11.4 (-6.56 %)    49,560,000     
27/09/2022 -49,560,000  12.2 (-0.81 %)    49,560,000     
26/09/2022 -49,560,000  12.25 (-3.54 %)    49,560,000     
23/09/2022 -49,560,000  12.7 (6.72 %)    49,560,000     
22/09/2022 -49,560,000  11.9 (0.85 %)    49,560,000     
21/09/2022 -4,200  -49,560,000  11.8 (0.85 %)    4,200  49,560,000     
20/09/2022 -1,215,000  11.65 (-0.43 %)    1,215,000     
19/09/2022 -1,215,000  11.65 (-2.10 %)    1,215,000     
16/09/2022 -1,215,000  11.9 (-1.65 %)    1,215,000     
15/09/2022 -1,215,000  12.05 (-1.23 %)    1,215,000     
14/09/2022 -100  -12,900,000  12.15 (-0.41 %)    100  12,900,000     
13/09/2022 -12,900,000  12.15 (0.41 %)    12,900,000     
12/09/2022 -12,900,000  12.1 (0.83 %)    12,900,000     
09/09/2022 -12,900,000  12 (0.00 %)    12,900,000     
08/09/2022 -12,900,000  12 (-4.76 %)    12,900,000     
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.