MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK BT6 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
BT6 Lê Thị Hải Ninh Thành viên HĐQT      1,551,898    1,551,898  12/05/2023  09/06/2023    1,551,898  12/05/2023    0.00  
BT6 CTCP Thiết bị Xây dựng An Phong       4,771,250          1,551,898    12/05/2023  6,323,148  19.22  
BT6 CTCP Thiết bị Xây dựng An Phong               4,771,250    07/04/2023  4,771,250  14.50  
BT6 Trịnh Thị Hương Chị  Trịnh Thanh Huy  Chủ tịch HĐQT  170,000    170,000  30/12/2021  24/01/2022    170,000  31/12/2021    0.00  
BT6 Vũ Diễm Linh Vợ  Trịnh Thanh Huy  Chủ tịch HĐQT  345,428    345,428  09/12/2021  05/01/2022    345,428  10/12/2021    0.00  
BT6 Trịnh Thanh Huy Chủ tịch HĐQT      336,746  1,865,702    09/12/2021  05/01/2022  1,865,702    31/12/2021  2,202,448  6.69  
BT6 Trịnh Thanh Phong Anh  Trịnh Thanh Huy  Chủ tịch HĐQT  1,350,274    1,350,274  08/12/2021  05/01/2022    1,350,274  10/12/2021    0.00  
BT6 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt   Hà Đức Bình  Thành viên HĐQT  2,799,150            2,799,150  12/11/2021    0.00  
BT6 Công ty TNHH MASCON       6,234,940            985,400  12/11/2021  5,249,540  15.95  
BT6 CTCP Đầu tư AIO       2,450,640            2,450,640  12/11/2021    0.00  
BT6 Trịnh Lương Ngọc       3,662,167            3,662,167  12/11/2021    0.00  
BT6 Công ty TNHH MTV Đầu tư Xuyên Việt   Nguyễn Văn Đua  Thành viên BKS  6,884,498            6,884,498  12/11/2021    0.00  
BT6 Trịnh Lương Ngọc               3,662,167    31/08/2018  3,662,167  11.13  
BT6 Trịnh Thanh Huy Thành viên HĐQT      3,998,913    3,662,167  30/08/2018  28/09/2018    3,662,167  31/08/2018  336,746  1.02  
BT6 Vũ Diễm Linh Vợ  Trịnh Thanh Huy  Thành viên HĐQT  604,203    258,775  06/04/2018  03/05/2018    258,775  10/04/2018  345,428  1.05  
BT6 Trịnh Thanh Huy Thành viên HĐQT      4,599,588    700,000  20/03/2018  17/04/2018    600,675  17/04/2018  3,998,913  12.15  
BT6 Golden Trinity Assets Limited               2,581,395    11/09/2017  2,581,395  7.84  
BT6 Maybank KimEng Securities Pte.Ltd       2,581,395            2,591,395  07/09/2017    0.00  
BT6 Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Xi măng HB       2,450,640    2,450,640  31/07/2017  22/08/2017    2,450,640  08/08/2017    0.00  
BT6 CTCP Xây dựng Đầu tư HB       2,450,640    31/07/2017  22/08/2017  2,450,640    08/08/2017  2,450,640  7.45  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.