TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK BSR - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/09/2022 21.6 (-1.82 %)    4,346  6,704,900  1,543   2,322  8,631,500  3,717   -1,926,600
26/09/2022 0 (0.00 %)    6,347  10,840,000  1,708   2,677  11,552,600  4,316   -712,600
23/09/2022 22.8 (2.70 %)    4,714  11,545,100  2,449   4,238  13,059,400  3,082   -1,514,300
22/09/2022 22.5 (0.45 %)    6,820  9,450,000  1,386   2,277  9,329,400  4,097   120,600
21/09/2022 22.7 (1.34 %)    4,488  6,474,600  1,443   2,373  7,282,700  3,069   -808,100
20/09/2022 22.6 (-0.88 %)    6,379  8,596,600  1,348   2,985  8,808,300  2,951   -211,700
19/09/2022 22.3 (-5.51 %)    8,193  10,990,700  1,341   4,303  12,200,500  2,835   -1,209,800
16/09/2022 23.5 (-2.08 %)    7,697  9,896,100  1,286   3,309  13,273,600  4,011   -3,377,500
15/09/2022 24.2 (1.68 %)    3,881  6,151,500  1,585   2,798  7,114,200  2,543   -962,700
14/09/2022 24 (-0.83 %)    7,802  11,795,900  1,512   3,542  12,169,500  3,436   -373,600
13/09/2022 24.3 (-0.41 %)    4,164  6,371,100  1,530   3,309  10,279,500  3,107   -3,908,400
12/09/2022 24.3 (0.83 %)    3,502  6,818,200  1,947   4,147  11,895,200  2,868   -5,077,000
09/09/2022 24.5 (2.08 %)    4,424  8,708,600  1,968   3,711  9,886,000  2,664   -1,177,400
08/09/2022 23.9 (-2.85 %)    8,916  12,882,500  1,445   4,743  13,274,500  2,799   -392,000
07/09/2022 24.2 (-5.84 %)    15,794  21,851,100  1,384   6,488  24,243,500  3,737   -2,392,400
06/09/2022 25.5 (0.00 %)    4,507  6,562,900  1,456   4,270  10,944,500  2,563   -4,381,600
05/09/2022 25.8 (0.39 %)    6,142  10,776,900  1,755   3,450  10,352,300  3,001   424,600
31/08/2022 25.7 (-1.91 %)    8,362  13,808,700  1,651   4,394  14,716,700  3,349   -908,000
30/08/2022 26.1 (2.35 %)    6,200  13,411,900  2,163   7,359  18,078,300  2,457   -4,666,400
29/08/2022 26.1 (1.95 %)    11,316  26,324,800  2,326   7,639  20,698,700  2,710   5,626,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.