MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK BID - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
01/06/2023 43.9 (-0.23 %)    810  1,041,500  1,286   983  1,337,000  1,360   -295,500
31/05/2023 44 (0.46 %)    895  1,446,700  1,616   722  1,388,100  1,923   58,600
30/05/2023 43.8 (-0.23 %)    961  1,397,500  1,454   1,217  1,698,700  1,396   -301,200
29/05/2023 43.9 (1.15 %)    868  1,368,900  1,577   704  1,362,600  1,936   6,300
26/05/2023 43.4 (-0.91 %)    1,153  763,900  663   647  1,130,700  1,748   -366,800
25/05/2023 43.75 (0.57 %)    1,342  1,615,000  1,203   688  1,103,400  1,604   511,600
24/05/2023 43.5 (-0.91 %)    1,281  1,167,600  911   495  1,426,100  2,881   -258,500
23/05/2023 43.85 (-1.24 %)    1,210  1,121,600  927   953  1,867,300  1,959   -745,700
22/05/2023 44.4 (0.00 %)    531  948,300  1,786   949  1,279,800  1,349   -331,500
19/05/2023 44.4 (-0.67 %)    773  1,045,400  1,352   795  1,435,400  1,806   -390,000
18/05/2023 44.65 (-0.33 %)    733  757,800  1,034   775  1,329,300  1,715   -571,500
17/05/2023 44.8 (-0.44 %)    1,113  1,253,300  1,126   979  1,778,900  1,817   -525,600
16/05/2023 45 (0.22 %)    656  1,006,500  1,534   835  1,647,000  1,972   -640,500
15/05/2023 44.9 (-0.22 %)    562  712,800  1,268   1,372  1,649,600  1,202   -936,800
12/05/2023 45 (0.00 %)    758  955,400  1,260   737  959,400  1,302   -4,000
11/05/2023 45 (0.00 %)    896  983,600  1,098   857  1,222,200  1,426   -238,600
10/05/2023 45 (-0.22 %)    950  1,043,300  1,098   1,270  1,733,000  1,365   -689,700
09/05/2023 45.1 (0.89 %)    602  1,164,100  1,934   1,505  1,790,800  1,190   -626,700
08/05/2023 44.7 (2.76 %)    1,092  2,037,600  1,866   1,726  1,959,100  1,135   78,500
05/05/2023 43.45 (-0.69 %)    622  592,100  952   456  686,500  1,505   -94,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.