TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK BED - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
BED Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT      714,395  20,000    18/11/2019  17/12/2019      17/12/2019  714,395  23.81  
BED Bùi Thị Thanh Vân       207,300            207,300  13/08/2019    0.00  
BED Lê Trường Kỹ Thành viên HĐQT      904,580  220,000    15/07/2019  13/08/2019  207,300    13/08/2019  1,111,880  37.06  
BED Bùi Thị Thanh Vân       487,300            280,000  06/11/2018  207,300  6.91  
BED Lê Trường Kỹ Thành viên HĐQT      624,580  280,000    02/11/2018  20/11/2018  280,000    06/11/2018  904,580  30.15  
BED Bùi Thị Thanh Vân       468,800          18,500    30/11/2017  487,300  16.24  
BED Bùi Thị Thanh Vân       263,000          205,800    06/11/2017  468,800  15.63  
BED Bùi Thị Thanh Vân       148,000          115,000    31/10/2017  263,000  8.77  
BED Huỳnh Phước Huyền Vy               500,000    06/05/2016  500,000  16.67  
BED Lê Trường Kỹ       9,200          615,280    06/05/2016  624,480  20.82  
BED Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       1,115,280    1,115,280  25/04/2016  20/05/2016    1,115,280  06/05/2016    0.00  
BED Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       1,115,280    1,115,280  30/03/2016  22/04/2016      19/04/2016    0.00  
BED Hoàng Ngọc Lộc Phó Giám đốc      15,700    15,700  14/03/2016  08/04/2016      01/04/2016  15,700  0.52  
BED Nguyễn Thị Thanh Thu Em  Nguyễn Văn Cần  Chủ tịch HĐQT  2,100    2,100  14/03/2016  12/04/2016    2,100  07/04/2016    0.00  
BED Nguyễn Thị Yến Em ruột  Nguyễn Văn Cần  Chủ tịch HĐQT  10,330            10,330  07/03/2016    0.00  
BED Nguyễn Kiệm em  Nguyễn Văn Cần  Chủ tịch HĐQT  7,500    7,500  25/02/2016  25/03/2016    7,500  07/03/2016    0.00  
BED Nguyễn Thị Yến Em ruột  Nguyễn Văn Cần  Chủ tịch HĐQT  10,330    10,330  02/02/2016  23/02/2016      19/02/2016  10,330  0.34  
BED Nguyễn Thị Thanh Thu Em  Nguyễn Văn Cần  Chủ tịch HĐQT  2,100    2,100  02/02/2016  23/02/2016      19/02/2016  2,100  0.07  
BED Nguyễn Kiệm em  Nguyễn Văn Cần  Chủ tịch HĐQT  7,500    7,500  02/02/2016  23/02/2016      19/02/2016  7,500  0.25  
BED Trần Thái Thuận Phó phòng Tài chính-Kế toán      7,400    7,400  11/01/2016  08/02/2016    4,900  28/01/2016  2,500  0.08  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.