TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK AST - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 483,650,000  57.1 (0.35 %)    483,650,000  2,723,822   
22/09/2022 8,500  483,650,000  56.9 (-0.87 %)    8,500  483,650,000  2,723,722   
21/09/2022 3,975  228,165,000  57.4 (1.06 %)    9,100  522,340,000  5,125  294,175,000  2,726,222   
20/09/2022 1,300  73,840,000  56.8 (0.89 %)    1,400  79,520,000  100  5,680,000  2,734,022   
19/09/2022 -2,300  -129,490,000  56.3 (-1.57 %)    3,700  208,310,000  6,000  337,800,000  2,732,522   
16/09/2022 -1,300  -74,360,000  57.2 (-0.52 %)    1,300  74,360,000  2,732,122   
15/09/2022 -2,700  -236,980,000  57.5 (-0.52 %)    200  2,900  236,980,000  2,731,122   
14/09/2022 -4,100  -128,480,000  57.8 (-0.34 %)    4,100  128,480,000  2,728,293   
13/09/2022 -1,000  -128,480,000  58 (0.00 %)    1,000  128,480,000  2,726,093   
12/09/2022 -3,029  -128,480,000  58 (-0.68 %)    3,029  128,480,000  2,725,493   
09/09/2022 -2,200  -128,480,000  58.4 (-0.85 %)    2,200  128,480,000  2,724,993   
08/09/2022 30,400  1,790,560,000  58.9 (0.00 %)    31,000  1,825,900,000  600  35,340,000  2,721,593   
07/09/2022 500  29,450,000  58.9 (-2.97 %)    1,000  58,900,000  500  29,450,000  2,741,893   
06/09/2022 -3,400  -206,380,000  60.7 (0.33 %)    3,400  206,380,000  2,742,893   
05/09/2022 6,700  405,350,000  60.5 (1.34 %)    17,400  1,052,700,000  10,700  647,350,000  2,742,893   
31/08/2022 1,752,000,000  59.7 (-0.33 %)    1,800,000,000  48,000,000  2,759,493   
30/08/2022 1,752,000,000  59.9 (-0.17 %)    1,800,000,000  48,000,000  2,758,093   
29/08/2022 29,200  1,752,000,000  60 (0.00 %)    30,000  1,800,000,000  800  48,000,000  2,758,093  42.87% 
26/08/2022 -1,400  -84,000,000  60 (0.00 %)    1,400  84,000,000  2,782,693  42.82% 
25/08/2022 31,100  1,866,000,000  60 (0.17 %)    36,500  2,190,000,000  5,400  324,000,000  2,782,693  42.82% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.