TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK APH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      5,625,990    5,625,990  03/08/2018  01/09/2018          0.00  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      1,889,690  1,110,310    14/03/2018  12/04/2018  1,110,310    12/04/2018  3,000,000  0.78  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      3,000,000    09/02/2018  09/03/2018  1,889,690    09/03/2018  1,889,690  0.49  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      9,264,700    9,264,700  25/05/2017  20/06/2017    9,264,700  29/05/2017    0.00  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      7,264,700  2,000,000    13/06/2016  12/07/2016  2,000,000    06/07/2016  9,264,700  2.42  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      7,156,300  300,000    26/02/2016  24/03/2016  108,400    24/03/2016  7,264,700  1.90  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      6,264,700  1,000,000    22/01/2016  19/02/2016  891,600    19/02/2016  7,156,300  1.87  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      5,264,700  1,000,000    08/12/2015  06/01/2016  1,000,000    23/12/2015  6,264,700  1.64  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      3,664,700  1,600,000    02/11/2015  01/12/2015  1,600,000    01/12/2015  5,264,700  1.38  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      2,443,600  1,000,000    28/09/2015  27/10/2015  610,000    27/10/2015  3,664,700  0.96  
AAA Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      931,800  2,000,000    20/08/2015  18/09/2015  1,511,800    31/08/2015  2,443,600  0.64  
AAA Phạm Ánh Dương CT.HĐQT kiêm TGĐ      663,900  300,000    09/05/2011  05/07/2011      05/07/2011  476,400  0.12 Đăng ký mua và bán 
AAA Phạm Ánh Dương CT.HĐQT kiêm TGĐ      663,900    210,150  09/05/2011  05/07/2011    187,500  05/07/2011  476,400  0.12 Đăng ký mua và bán 
AAA Phạm Ánh Dương CT.HĐQT kiêm TGĐ      1,113,900  500,000    17/03/2011  16/05/2011      25/04/2011  663,900  0.17 đăng ký mua và bán 
AAA Phạm Ánh Dương CT.HĐQT kiêm TGĐ      1,113,900    450,000  17/03/2011  16/05/2011    450  25/04/2011  663,900  0.17 đăng ký mua và bán 
AAA Phạm Ánh Dương CT.HĐQT kiêm TGĐ      907,500  500,000    12/10/2010  05/11/2010  206,400    08/11/2010  1,113,900  0.29  
APH Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      4,300,000  5,200,000    15/07/2021  13/08/2021  5,200,000    13/08/2021  9,500,000  3.90  
HII Phạm Ánh Dương Thành viên HĐQT      1,000,000    1,000,000  20/12/2018  18/01/2019    1,000,000  18/01/2019    0.00 Tặng 
HII Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT      1,000,000    28/11/2018  27/12/2018  1,000,000    13/12/2018  1,000,000  1.36  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.