TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK APG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      22,953,070  3,000,000    29/04/2022  28/05/2022  1,099,200    29/05/2022  24,052,270  16.44  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      19,953,070  3,000,000    15/04/2022  14/05/2022  3,000,000    25/04/2022  22,953,070  15.69  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      17,953,070  2,000,000    28/03/2022  26/04/2022  2,000,000    07/04/2022  19,953,070  13.64  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      6,976,535  2,000,000    11/10/2021  09/11/2021  2,000,000    05/11/2021  8,976,535  6.14  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      3,244,900  500,000    20/04/2020  14/05/2020      14/05/2020  3,244,900  2.22  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      2,744,900  1,000,000    15/03/2020  13/04/2020  600,000    13/04/2020  3,244,900  2.22  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      2,024,610  1,500,000    01/02/2020  01/03/2020  720,290    01/03/2020  1,744,900  1.19  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      1,600,000  1,000,000    16/12/2019  14/01/2020  424,610    14/01/2020  2,024,610  1.38  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      600,000  1,000,000    11/11/2019  10/12/2019  1,000,000    10/12/2019  1,600,000  1.09  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      100,000  500,000    07/10/2019  05/11/2019  500,000    05/11/2019  600,000  0.41  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      57,500  1,000,000    26/06/2019  25/07/2019  42,500    25/07/2019  100,000  0.07  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      757,500    700,000  01/11/2018  30/11/2018    700,000  19/11/2018  57,500  0.04  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      757,500  1,000,000    07/06/2016  06/07/2016      06/07/2016  757,500  0.52  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      2,257,500    1,500,000  19/01/2016  17/02/2016    1,500,000  29/01/2016  757,500  0.52  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      1,257,500  1,500,000    07/04/2014  06/05/2014  1,000,000    06/05/2014  2,257,500  1.54  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      1,256,000  1,500,000    06/11/2013  05/12/2013  1,500    05/12/2013  1,257,500  0.86  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      1,192,600  2,000,000    22/08/2013  20/09/2013  63,400    20/09/2013  1,256,000  0.86  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      1,081,200  2,000,000    11/07/2013  09/08/2013  111,400    09/08/2013  1,192,600  0.82  
APG Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch HĐQT      696,500  2,500,000    10/06/2013  05/07/2013  384,700    05/07/2013  1,081,200  0.74  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.