TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK APG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
09/08/2022 17,000  146,200,000  8.6 (0.00 %)    50,400  433,440,000  33,400  287,240,000  143,381,948  2.00% 
08/08/2022 -167,200  -1,431,232,000  8.56 (3.13 %)    49,900  427,144,000  217,100  1,858,376,000  143,398,948  1.99% 
05/08/2022 185,600  1,533,056,000  8.26 (7.27 %)    186,900  1,543,794,000  1,300  10,738,000  143,231,348  2.10% 
04/08/2022 -205,200  -1,584,144,000  7.72 (2.93 %)    12,300  94,956,000  217,500  1,679,100,000  143,101,048  2.19% 
03/08/2022 -223,400  -1,682,202,000  7.53 (7.57 %)    93,800  706,314,000  317,200  2,388,516,000  143,113,348  2.18% 
02/08/2022 63,400  446,336,000  7.04 (2.03 %)    63,400  446,336,000  143,024,548  2.24% 
01/08/2022 -115,700  -798,330,000  6.9 (2.99 %)    66,900  461,610,000  182,600  1,259,940,000  143,087,948  2.20% 
29/07/2022 69,600  463,536,000  6.66 (-0.60 %)    69,600  463,536,000  143,154,848  2.15% 
28/07/2022 79,400  528,010,000  6.65 (2.31 %)    79,400  528,010,000  143,173,248  2.14% 
27/07/2022 -19,200  -124,800,000  6.5 (0.00 %)    32,000  208,000,000  51,200  332,800,000  143,146,748  2.16% 
26/07/2022 -102,400  -663,552,000  6.48 (1.25 %)    3,500  22,680,000  105,900  686,232,000  143,053,548  2.22% 
25/07/2022 -104,000  -667,680,000  6.42 (-5.59 %)    21,200  136,104,000  125,200  803,784,000  142,937,148  2.30% 
22/07/2022 -13,100  -806,142,000  6.78 (-1.74 %)    25,400  6,780,000  38,500  812,922,000  142,632,548  2.51% 
21/07/2022 -284,200  -1,960,980,000  6.9 (-2.82 %)    41,600  287,040,000  325,800  2,248,020,000  142,633,048  2.51% 
20/07/2022 124,200  885,546,000  7.13 (3.33 %)    124,700  889,111,000  500  3,565,000  142,584,248  2.54% 
19/07/2022 -62,500  -428,125,000  6.85 (-3.52 %)    27,900  191,115,000  90,400  619,240,000  142,658,648  2.49% 
18/07/2022 -42,100  -296,805,000  7.05 (-0.70 %)    8,200  57,810,000  50,300  354,615,000  142,586,648  2.54% 
15/07/2022 -93,400  -663,140,000  7.1 (-1.39 %)    6,500  46,150,000  99,900  709,290,000  142,593,548  2.54% 
14/07/2022 62,000  446,400,000  7.2 (5.88 %)    63,300  455,760,000  1,300  9,360,000  142,592,948  2.54% 
13/07/2022 82,700  562,360,000  6.8 (3.03 %)    89,800  610,640,000  7,100  48,280,000  142,652,648  2.50% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.