MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK APC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 8,760,000  14.7 (3.52 %)    8,760,000  6,796,658   
02/12/2022 8,760,000  14.2 (-2.74 %)    8,760,000  6,796,658   
01/12/2022 600  8,760,000  14.6 (-3.63 %)    600  8,760,000  6,796,658   
30/11/2022 -89,100,000  15.15 (4.48 %)    89,100,000  6,797,258   
29/11/2022 -89,100,000  14.5 (-1.36 %)    89,100,000  6,797,258   
28/11/2022 -89,100,000  14.7 (0.00 %)    89,100,000  6,797,258   
25/11/2022 -89,100,000  14.7 (1.73 %)    89,100,000  6,797,258   
24/11/2022 -89,100,000  14.45 (-1.03 %)    89,100,000  6,797,258   
23/11/2022 -89,100,000  14.6 (0.69 %)    89,100,000  6,797,258   
22/11/2022 -89,100,000  14.5 (-1.69 %)    89,100,000  6,797,258   
21/11/2022 -89,100,000  14.75 (2.08 %)    89,100,000  6,797,258   
18/11/2022 -89,100,000  14.45 (6.64 %)    89,100,000  6,797,258   
17/11/2022 -89,100,000  13.55 (5.86 %)    89,100,000  6,797,258   
16/11/2022 -89,100,000  12.8 (6.67 %)    89,100,000  6,797,258   
15/11/2022 -89,100,000  12 (-6.98 %)    89,100,000  6,797,258   
14/11/2022 -89,100,000  12.9 (5.74 %)    89,100,000  6,797,258   
11/11/2022 -89,100,000  12.2 (-3.17 %)    89,100,000  6,790,658   
09/11/2022 -6,600  -89,100,000  13.5 (3.85 %)    6,600  89,100,000  6,797,258  15.38% 
08/11/2022 -500,400  12.95 (-0.38 %)    500,400  6,790,658  15.25% 
07/11/2022 -500,400  0 (0.00 %)    500,400  6,790,658  15.25% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.