TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ANV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/08/2022 46,000  2,369,000,000  51.5 (-0.19 %)    53,500  2,755,250,000  7,500  386,250,000  58,801,852  2.79% 
18/08/2022 45,100  2,327,160,000  51.6 (0.00 %)    45,100  2,327,160,000  58,847,852  2.86% 
17/08/2022 26,700  1,377,720,000  51.6 (0.78 %)    46,100  2,378,760,000  19,400  1,001,040,000  58,892,852  2.82% 
16/08/2022 27,400  1,402,880,000  51.2 (-1.16 %)    27,500  1,408,000,000  100  5,120,000  58,900,352  2.82% 
15/08/2022 -38,600  -1,999,480,000  51.8 (0.39 %)    38,600  1,999,480,000  58,886,952  2.83% 
12/08/2022 -40,600  -2,094,960,000  51.6 (4.24 %)    300  15,480,000  40,900  2,110,440,000  58,884,552  2.83% 
11/08/2022 18,400  910,800,000  49.5 (1.85 %)    20,800  1,029,600,000  2,400  118,800,000  58,837,652  2.87% 
10/08/2022 59,700  2,901,420,000  48.6 (-1.82 %)    106,900  5,195,340,000  47,200  2,293,920,000  58,833,352  2.87% 
09/08/2022 84,100  4,162,950,000  49.5 (-0.80 %)    109,200  5,405,400,000  25,100  1,242,450,000  58,940,052  2.79% 
08/08/2022 126,200  6,291,070,000  49.85 (6.97 %)    126,400  6,301,040,000  200  9,970,000  59,048,252  2.70% 
05/08/2022 120,800  5,629,280,000  46.6 (0.87 %)    121,800  5,675,880,000  1,000  46,600,000  59,172,352  2.60% 
04/08/2022 113,800  5,251,870,000  46.15 (0.33 %)    116,100  5,358,015,000  2,300  106,145,000  59,294,152  2.51% 
03/08/2022 8,100  372,600,000  46 (2.45 %)    8,100  372,600,000  59,380,252  2.44% 
02/08/2022 -28,100  -1,260,285,000  44.85 (-0.33 %)    1,900  85,215,000  30,000  1,345,500,000  59,341,752  2.47% 
01/08/2022 -35,800  -1,611,000,000  45 (5.14 %)    10,800  486,000,000  46,600  2,097,000,000  59,343,652  2.47% 
29/07/2022 25,000  1,068,750,000  42.75 (-3.06 %)    25,000  1,068,750,000  59,299,952  2.50% 
28/07/2022 -54,500  -2,403,450,000  44.1 (-0.68 %)    54,500  2,403,450,000  59,324,652  2.49% 
27/07/2022 16,300  723,720,000  44.4 (1.83 %)    16,600  737,040,000  300  13,320,000  59,315,052  2.49% 
26/07/2022 94,000  4,098,400,000  43.6 (-5.01 %)    103,600  4,516,960,000  9,600  418,560,000  59,314,052  2.49% 
25/07/2022 98,600  4,525,740,000  45.9 (1.77 %)    116,200  5,333,580,000  17,600  807,840,000  59,416,652  2.41% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.