MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ADG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/03/2023 1,000  3,510,000  35.1 (0.00 %)    1,000  3,510,000     
24/03/2023 16,700  573,820,000  35.1 (5.09 %)    16,700  573,820,000  4,020,817  46.19% 
23/03/2023 3,900  129,050,000  33.4 (0.30 %)    4,900  161,550,000  1,000  32,500,000  4,037,517  46.12% 
22/03/2023 26,800  895,745,000  33.3 (2.78 %)    26,800  895,745,000  4,041,417  46.10% 
21/03/2023 15,500  -26,550,000  32.4 (4.52 %)    15,500  26,550,000  4,068,217  45.97% 
20/03/2023 2,300  71,300,000  31 (0.00 %)    2,300  71,300,000  4,083,717  45.90% 
17/03/2023 10,800  334,800,000  31 (3.33 %)    10,800  334,800,000  4,085,717  45.89% 
16/03/2023 5,300  159,000,000  29.1 (0.34 %)    5,600  168,000,000  300  9,000,000  4,096,517  45.84% 
15/03/2023 10,200  295,800,000  29 (4.50 %)    10,200  295,800,000  4,102,117  45.81% 
14/03/2023 1,500  41,625,000  27.75 (-0.18 %)    1,500  41,625,000  4,112,317  45.77% 
13/03/2023 5,500  152,900,000  27.8 (4.12 %)    5,500  152,900,000  4,113,817   
10/03/2023 6,700  178,890,000  26.7 (5.53 %)    6,700  178,890,000  4,119,317  45.73% 
09/03/2023 2,500  63,250,000  25.3 (3.69 %)    2,500  63,250,000  4,126,017  45.70% 
08/03/2023 -26,550,000  24.35 (-1.42 %)    26,550,000  4,128,517  45.69% 
07/03/2023 -26,550,000  24.7 (-0.40 %)    26,550,000  4,128,517  45.69% 
06/03/2023 -26,550,000  24.8 (-0.40 %)    26,550,000  4,128,517  45.69% 
03/03/2023 -26,550,000  24.9 (-0.80 %)    26,550,000  4,128,517  45.69% 
02/03/2023 -26,550,000  25.1 (-2.33 %)    26,550,000  4,128,517  45.69% 
01/03/2023 -26,550,000  25.7 (-0.77 %)    26,550,000  4,128,517  45.69% 
28/02/2023 -26,550,000  25.85 (-4.26 %)    26,550,000  4,128,517  45.69% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.