MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ACM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ACM Nguyễn Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT      5,003,100    5,003,100  30/09/2021  29/10/2021          0.00  
ACM Lê Thị Yến Ngọc       3,157,700            1,157,700  29/12/2020  2,000,000  3.92  
ACM Lê Thị Yến Ngọc       2,157,700          1,000,000    24/12/2020  3,157,700  6.19  
ACM Phạm Thị Thúy Hạnh Thành viên HĐQT      3,153,000    3,153,000  20/04/2018  18/05/2018    2,529,000  23/04/2018  624,000  1.22  
ACM Phạm Thị Thúy Hạnh Thành viên HĐQT      5,153,000    2,000,000  25/09/2017  20/10/2017    2,000,000  29/09/2017  3,153,000  6.18  
ACM Phạm Văn Tiến Thành viên HĐQT      149,500    149,500  03/08/2017  31/08/2017    149,500  03/08/2017    0.00  
ACM Nguyễn Văn Hiền Thành viên HĐQT      960,700    960,700  27/04/2017  26/05/2017    960,700  28/04/2017    0.00  
ACM Nguyễn Văn Hiền Thành viên HĐQT      1,360,700    400,000  11/04/2017  10/05/2017    400,000  13/04/2017  960,700  1.88  
ACM Phạm Thị Thúy Hạnh Thành viên HĐQT      6,323,000            1,150,000  08/03/2017  5,173,000  10.14  
ACM Nguyễn Văn Hiền Thành viên HĐQT      1,688,100            327,400  20/07/2016  1,360,700  2.67  
ACM Phạm Văn Tiến Thành viên HĐQT      255,000            105,000  20/07/2016  150,000  0.29  
ACM Nguyễn Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT      10,000,000            4,996,900  20/07/2016  5,003,100  9.81  
ACM Phạm Thị Thúy Hạnh Thành viên HĐQT      10,000,000            3,677,000  15/07/2016  6,323,000  12.40  
ACM Nguyễn Văn Hiền Thành viên HĐQT      2,500,000    1,250,000  11/03/2016  07/04/2016    811,900  07/04/2016  1,688,100  3.31  
ACM Vũ Song Hà Chồng  Nguyễn Thị Doan  Trưởng BKS  2,000,000    2,000,000  11/03/2016  07/04/2016    2,000,000  05/04/2016    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.