TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK AAA - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/06/2022 -64,900  -765,820,000  11.8 (0.85 %)    35,400  417,720,000  100,300  1,183,540,000  319,092,847  2.25% 
23/06/2022 53,100  621,270,000  11.7 (2.63 %)    61,100  714,870,000  8,000  93,600,000  319,120,747  2.24% 
22/06/2022 30,900  350,715,000  11.35 (3.18 %)    38,400  435,840,000  7,500  85,125,000  319,171,847  2.22% 
21/06/2022 56,600  622,600,000  11 (6.80 %)    66,600  732,600,000  10,000  110,000,000  319,209,947  2.21% 
20/06/2022 26,100  271,235,000  10.3 (-6.36 %)    26,400  274,430,000  300  3,195,000  319,273,557  2.19% 
17/06/2022 42,300  465,300,000  11 (-6.78 %)    45,300  498,300,000  3,000  33,000,000  319,290,257  2.19% 
16/06/2022 -9,700  -114,460,000  11.8 (-0.84 %)    9,700  114,460,000  319,241,257  2.20% 
15/06/2022 -90,300  -1,070,055,000  11.85 (-2.87 %)    4,000  47,400,000  94,300  1,117,455,000  319,191,957  2.22% 
14/06/2022 -16,000  -195,200,000  12.2 (1.67 %)    33,300  406,260,000  49,300  601,460,000  319,046,510  2.26% 
13/06/2022 -110,200  -1,322,400,000  12 (-6.25 %)    39,400  472,800,000  149,600  1,795,200,000  318,965,810  2.29% 
10/06/2022 -52,900  -677,120,000  12.8 (-3.76 %)    61,100  782,080,000  114,000  1,459,200,000  318,945,610  2.29% 
09/06/2022 -9,800  -130,340,000  13.3 (6.40 %)    49,800  662,340,000  59,600  792,680,000  318,989,220  2.28% 
08/06/2022 183,100  2,279,595,000  12.45 (2.89 %)    200,600  2,497,470,000  17,500  217,875,000  318,979,920  2.28% 
07/06/2022 3,700  44,585,000  12.05 (-2.03 %)    62,800  756,740,000  59,100  712,155,000  319,152,920  2.23% 
06/06/2022 55,700  695,760,000  12.25 (-2.00 %)    83,300  1,033,860,000  27,600  338,100,000  319,156,820  2.23% 
03/06/2022 -30,100  -374,745,000  12.45 (-0.40 %)    28,800  358,560,000  58,900  733,305,000  319,130,520  2.24% 
02/06/2022 -106,700  -1,328,415,000  12.45 (-0.40 %)    2,900  36,105,000  109,600  1,364,520,000  319,150,320  2.23% 
01/06/2022 14,400  180,000,000  12.5 (-0.79 %)    23,400  292,500,000  9,000  112,500,000  319,095,620  2.25% 
31/05/2022 49,100  618,660,000  12.6 (-1.56 %)    106,700  1,344,420,000  57,600  725,760,000  319,118,820  2.24% 
30/05/2022 105,800  1,348,950,000  12.75 (0.39 %)    106,000  1,351,500,000  200  2,550,000  319,175,520  2.22% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.