TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK AAA - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/06/2022 11.80  11.80  0.10 (0.85 %)    3,613,000  43,103,000,000  11.90  12.20  11.60 
23/06/2022 11.70  11.70  0.30 (2.63 %)    2,172,400  25,115,000,000  11.40  11.75  11.35 
22/06/2022 11.35  11.35  0.35 (3.18 %)    3,845,900  43,480,000,000  221,940  2,274,885,000  11.30  11.60  10.95 
21/06/2022 11.00  11.00  0.70 (6.80 %)    4,008,000  42,648,000,000  10.20  11.00  10.20 
20/06/2022 10.30  10.30  -0.70 (-6.36 %)    4,103,900  43,601,000,000  200,000  2,050,000,000  11.00  11.20  10.30 
17/06/2022 11.00  11.00  -0.80 (-6.78 %)    5,945,700  66,190,000,000  11.50  11.50  11.00 
16/06/2022 11.80  11.80  -0.10 (-0.84 %)    2,700,800  32,340,000,000  12.20  12.20  11.80 
15/06/2022 11.85  11.85  -0.35 (-2.87 %)    4,750,800  55,783,000,000  12.20  12.20  11.35 
14/06/2022 12.20  12.20  0.20 (1.67 %)    4,470,200  53,550,000,000  11.85  12.30  11.65 
13/06/2022 12.00  12.00  -0.80 (-6.25 %)    4,660,400  57,278,000,000  12.35  12.60  12.00 
10/06/2022 12.80  12.80  -0.50 (-3.76 %)    6,651,400  88,467,000,000  13.10  13.75  12.80 
09/06/2022 13.30  13.30  0.80 (6.40 %)    8,268,300  106,723,000,000  12.50  13.30  12.40 
08/06/2022 12.45  12.45  0.35 (2.89 %)    4,068,800  50,278,000,000  12.15  12.60  12.10 
07/06/2022 12.05  12.05  -0.25 (-2.03 %)    4,347,900  51,809,000,000  12.10  12.20  11.60 
06/06/2022 12.25  12.25  -0.25 (-2.00 %)    2,444,100  30,269,000,000  12.45  12.55  12.20 
03/06/2022 12.45  12.45  -0.05 (-0.40 %)    3,603,100  44,657,000,000  12.50  12.70  12.10 
02/06/2022 12.45  12.45  -0.05 (-0.40 %)    2,983,500  37,521,000,000  12.55  12.80  12.35 
01/06/2022 12.50  12.50  -0.10 (-0.79 %)    2,610,500  32,669,000,000  12.65  12.70  12.40 
31/05/2022 12.60  12.60  -0.20 (-1.56 %)    3,555,500  44,848,000,000  12.70  12.75  12.40 
30/05/2022 12.75  12.75  0.05 (0.39 %)    3,600,300  45,793,000,000  12.70  12.85  12.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.