TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK A32 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
10/08/2022 29.00  29.00  29.00  0.00 (0.00 %)    5,000  145,150,000  29.00  29.00  29.10  29.00 
09/08/2022 29.00  29.00  29.00  -0.80 (-2.68 %)    500  14,500,000  29.80  29.0  29.00  29.00 
08/08/2022 29.80  29.80  29.80  0.00 (0.00 %)    34,200  29.80  29.80  29.80  29.80 
05/08/2022 29.80  29.80  29.80  0.00 (0.00 %)    29.80  29.8  29.80  29.80 
04/08/2022 29.80  29.80  29.80  0.00 (0.00 %)    29.80  29.80  29.80  29.80 
03/08/2022 30.00  30.00  30.00  -1.40 (-4.46 %)    601  17,896,100  600  16,020,000  31.40  28.6  30.00  28.60 
02/08/2022 31.40  31.40  31.40  0.00 (0.00 %)    31.40  31.40  31.40  31.40 
01/08/2022 31.80  31.80  31.80  2.50 (8.53 %)    7,300  229,210,000  29.30  30.0  31.80  30.00 
29/07/2022 29.30  32.00  29.30  0.90 (2.89 %)    100  3,200,000  31.10  32.00  32.00  32.00 
28/07/2022 28.51  31.00  28.38  0.00 (0.00 %)    9,000  280,250,000  31.00  33.0  34.00  31.00 
27/07/2022 28.38  31.00  28.38  0.00 (0.00 %)    31.00  31.00  31.00  31.00 
26/07/2022 28.40  31.00  28.38  -0.90 (-2.82 %)    7,800  241,940,000  31.90  31.9  31.90  31.00 
25/07/2022 29.22  31.00  28.38  0.00 (0.00 %)    1,600  51,060,000  31.00  35.60  35.60  31.00 
22/07/2022 28.37  30.50  27.93  0.50 (1.67 %)    2,900  89,850,000  30.00  31.0  31.10  30.50 
21/07/2022 27.47  30.00  27.47  0.00 (0.00 %)    30.00  30.00  30.00  30.00 
20/07/2022 27.47  30.00  27.47  0.00 (0.00 %)    30.00  30.0  30.00  30.00 
19/07/2022 27.47  30.00  27.47  0.00 (0.00 %)    30.00  30.00  30.00  30.00 
18/07/2022 27.47  30.00  27.47  0.00 (0.00 %)    100  3,000,000  30.00  30.0  30.00  30.00 
15/07/2022 27.47  30.00  27.47  0.00 (0.00 %)    30.00  30.00  30.00  30.00 
14/07/2022 27.47  30.00  27.47  0.00 (0.00 %)    30.00  30.0  30.00  30.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.