TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 16/10/2012, 14:05
LVS

 Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt (OTC)

Thêm 8 CTCK báo lỗ quý 3/2012
Thêm 8 CTCK báo lỗ quý 3/2012

8 CTCK báo lỗ quý 3/2012 bao gồm CTCPCK Quốc tế Hoàng Gia (IRS), CK Liên Việt (LVS), CK Việt Thành (VTS), CK VITS, CK Nhất Việt (VFS), CK An Phát (APSI), CK Sen Vàng (GLS), CK Sài gòn Tourist (STSC).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS): Lỗ 243 triệu đồng quý 3/2012 

Doanh thu quý 3/2012 của IRS đạt 1,97 tỷ đồng, giảm 48,5% cùng kỳ 2011, trong đó doanh thu khác đạt 1,23 tỷ đồng, doanh thu môi giới đạt 420 triệu đồng, doanh thu tư vấn đạt 262 triệu đồng và doanh thu khác đạt 53,8 triệu đồng.

LNST của IRS lỗ 243 triệu đồng, lũy kế 9 tháng lãi 182 triệu đồng.

(Download báo cáo)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTSC): Quý 3/2012 lỗ 623 triệu đồng

Doanh thu quý này của VTS đạt 738,7 triệu đồng, giảm 34% quý trước trong đó 54% là từ doanh thu khác và 46% còn lại là doanh thu môi giới. Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng.

LNST quý 3/2012 của VTS lỗ 613 triệu đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 3,17 tỷ đồng.

Download báo cáo

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS): Quý 3/2012 lỗ 1,47 tỷ đồng

Doanh thu quý này của VFS đạt 3,8 tỷ đồng, trong đó hơn 3 tỷ là từ doanh thu khác, doanh thu môi giới đạt gần 524 triệu đồng, doanh thu tự doanh đạt hơn 216 triệu đồng.

LNST quý 3/2012 của VFS lỗ 1,465 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 lãi hơn 3,5 tỷ.

Lũy kế 9 tháng VFS đạt 16,76 tỷ đồng doanh thu, lãi 3,2 tỷ đồng.


Doanh thu LNST
Q3/12 9T/12 Q3/12 9T/12
IRS 1.97
-0.24 0.18
LVS 19.54 75.77 -4.12 -10.78
VTS 0.74 3.76 -0.61 -3.17
VITS 0.52 1.63 -0.29 -0.81
APSI 1.50 5.88 -0.78 4.49
GLS 1.08 7.25 -2.60 -1.90
STSC 1.08 206.15 -3.94 15.09
VFS 3.82 16.76 -1.47 3.20

Download báo cáo

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT (VITS): Q3/2012 lỗ 288 triệu đồng

Doanh thu quý này của VITS đạt 515 triệu đồng trong đó doanh thu khác đạt 452 triệu đồng, doanh thu môi giới đạt 61 triệu đồng, doanh thu tư vấn đạt 1 triệu đồng.

LNST quý 3/2012 của VITS lỗ 288 triệu đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 808 triệu đồng.

(Download báo cáo)

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APSI): Q3/2012 lỗ 784 triệu đồng

Doanh thu quý này của APSI đạt 1,5 tỷ đồng, giảm một nửa so với quý 3/2011, lũy kế 9 tháng đạt 5,88 tỷ đồng, giảm 43% cùng kỳ 2011.

Trong đó doanh thu khác quý 3/2012 đạt 1,4 tỷ đồng, doanh thu môi giới đạt 109 triệu đồng còn lại không có doanh thu tự doanh hay tư vấn.

Quý 3/2012 chi phí kinh doanh của APSI đạt gần 550 triệu đồng song lũy kế 9 tháng công ty được hoàn nhập hơn 5 tỷ đồng.

Do đó, LNST quý 3/2012 của APSI âm 784 triệu đồng song lũy kế 9 tháng đầu năm công ty vẫn lãi gần 4,49 tỷ đồng.

(Download báo cáo)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS): Quý 3/2012 lỗ 2,6 tỷ đồng

Doanh thu quý này của GLS đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với quý trước, trong đó 53,5% từ doanh thu tư vấn, 23,5% từ doanh thu môi giới và 23% còn lại từ doanh thu khác. Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 7,25 tỷ đồng.

LNST quý 3/2012 của GLS âm 2,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ 1,89 tỷ đồng.

(Download báo cáo)

Công ty Cổ phần Chứng khoán SÀI GÒN TOURIST (STSC): Quý 3/2012 lỗ 3,94 tỷ đồng

Doanh thu quý này của STSC đạt 1 tỷ đồng trong khi quý trước đạt hơn 200 tỷ, tỷ do là doanh thu tự doanh quý 2/2012 của STSC lên tới hơn 200 tỷ đồng, còn kỳ này chỉ đạt hơn 770 triệu đồng, doanh thu môi giới chỉ đạt 66 triệu đồng, doanh thu khác đạt 247 triệu đồng.

LNST quý 3/2012 của STSC lỗ 3,94 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng công ty vẫn lãi hơn 15 tỷ đồng do 6 tháng đầu năm STSC lãi hơn 19 tỷ đồng.

(Download báo cáo)

Công ty Cổ phần Chứng khoán LIÊN Việt (LVS): Lỗ hơn 4 tỷ đồng quý 3/2012

Doanh thu quý 3/2012 đạt 19,55 tỷ đồng, giảm 40% quý 3/2011, lũy kế 9 tháng đạt 75,7 tỷ đồng, giảm 24% cùng kỳ 2011.

Về cơ cấu doanh thu quý 3, doanh thu tự doanh chiếm gần 95% tổng doanh thu, đạt 18,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt hơn 70 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu môi giới của LVS quý 3 chỉ đạt 76 triệu đồng, 9 tháng đạt 2,4 tỷ đồng

Doanh thu khác quý 3 đạt 712 triệu đồng, 9 tháng đạt 2,73 tỷ đồng.

LNST quý 3/2012 của LVS lỗ 4,11 tỷ đồng, 9 tháng lỗ 10,78 tỷ đồng.

Ngoài 8 CTCK trên, các CTCK khác báo lỗ quý 3 có BSI, AVS, PSI, KLS, ACBS...

(Download báo cáo)

Hoàng Ly

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin khác
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.