MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/06/2015, 11:30
LTC

 Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (UpCOM)

Giá hiện tại: LTC 1.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LTC: 1/7, Ngày ĐKCC ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LTC của CTCP Điện nhẹ viễn thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2014;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2014;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

HNX

Theo HNX

Các tin khác
LTC: Miễn nhiệm tư cách CT HĐQT với Ông Nguyễn Quốc Khánh
LTC: Ông Nguyễn Từ Duẩn giữ chức CT HĐQT đồng thời tái bổ nhiệm ông Lương Quí Thăng chức TGĐ từ 14/06
LTC: Giải trình chênh lệch BCTC Quý 1/2015 hợp nhất
LTC: Bổ nhiệm ông Trần Thanh Phán làm Người ủy quyền CBTT từ 28/5/2015
LTC: 26/05/2015, ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
LTC: Tạm đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc với ông Lương Qúi Thăng
LTC: Đưa cổ phiếu vào diện bị cảnh báo
LTC: Đưa vào DSCK không được giao dịch ký quỹ
LTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
LTC: AFC VF Limited - cổ đông lớn đã bán 68.900 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.