MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 19/03/2019, 03:09
LO5

 Công ty Cổ phần Lilama 5 (UpCOM)

Giá hiện tại: LO5 0.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LO5: 1.4.2019, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LO5 của CTCP Lilama 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần LILAMA 5 – số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá (Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019;
+ Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về việc tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn;
+ Thông qua tờ trình về việc tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
Họ Lilama: Không doanh nghiệp nào lỗ cũng chẳng ai lãi đậm 6 tháng đầu năm
LO5: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuể
LO5: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
LO5: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
LO5: Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2018
LO5: Báo cáo quản trị công ty năm 2018
LO5: Báo cáo quản trị công ty năm 2018
LO5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018
LO5: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
LO5: Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàn giữ chức Phó TGĐ từ 11/06/2018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.