TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 16/03/2022, 17:38
L45

 CTCP Lilama 45.1 (UpCOM)

Giá hiện tại: L45 4.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
L45: 1.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư 05 năm (2017 - 2021);
+ Kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2022 - 2026);
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027);
+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
L45: Nghị quyết HĐQT thông qua công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2022
L45: Ông Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 15.400 CP
L45: Ông Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc chưa bán CP
L45: Ông Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 15.400 CP
L45: Ông Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc đã bán 24.600 CP
L45: Ông Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 40.000 CP
L45: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
L45: Công bố thông tin về việc thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
L45: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
L45: Ông Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc chưa bán CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.