TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 04/03/2021, 20:01
L43

 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (HNX)

Giá hiện tại: L43 4.0 +0.3(+8.11%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
L43: 18.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L43 của CTCP Lilama 45.3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – CTCP Lilama 45.3 (Lô 4K, Đường Tôn Đức Thắng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & ĐT năm 2020, phương hướng SXKD & ĐT năm 2021 của Công ty
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty, báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.
+ Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán)
+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021
          - Nội dung họp: + Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2021, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2021.
+ Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021
+ Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021
+ Tờ trình tiếp tục phương án thoái vốn tại CTCP Đầu tư Vĩnh Sơn
          - Nội dung họp: + Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế của Ban kiểm soát Công ty
+ Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026.


Theo HNX

Các tin khác
Họ Lilama: Không doanh nghiệp nào lỗ cũng chẳng ai lãi đậm 6 tháng đầu năm
L43: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
L43: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
L43: Báo cáo tài chính quý 4/2020
L43: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
L43: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
L43: Báo cáo tài chính quý 3/2020
L43: CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - CĐL đã bán 13.000 cp
L43: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
L43: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.