TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/03/2022, 08:19
L35

 Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

Giá hiện tại: L35 5.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
L35: 25.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L35 của Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký;
          - Nội dung họp: + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).


Theo HNX

Các tin khác
L35: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
L35: Ngày ĐKCC dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
L35: Giải trình chỉ tiêu LNST Quý 4/2021 so với cùng kỳ 2020
L35: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
L35: Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Hồng Sơn - thành viên HĐQT
L35: Báo cáo tài chính quý 3/2021
L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.