MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 19/04/2021, 04:18
KHB

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

Giá hiện tại: KHB 1.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KHB: Anh ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 23.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Bình
- Mã chứng khoán: KHB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.000 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 75.000 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/05/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
KHB: Thông báo về việc đưa cổ phiếu KHB ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch
KHB: Bổ nhiệm bà Phạm Thị Khánh Vân giữ chức Tổng giám đốc từ 20/03/2021
KHB: Ông Lê Hải Đoàn đã bán 620.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 19/02/2021
KHB: 25.2.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
KHB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ
KHB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
KHB: Báo cáo tài chính quý III năm 2020
KHB: Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020
KHB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
KHB: CBTT báo cáo tài chính quý II năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.