MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 25/02/2021, 23:52
KHB

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

Giá hiện tại: KHB 1.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KHB: Ông Lê Hải Đoàn đã bán 620.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 19/02/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn- Mã chứng khoán: KHB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.040.000 CP (tỷ lệ 7,02%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 620.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.420.000 CP (tỷ lệ 4,88%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 19/02/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
KHB: 25.2.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
KHB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ
KHB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
KHB: Báo cáo tài chính quý III năm 2020
KHB: Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020
KHB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
KHB: CBTT báo cáo tài chính quý II năm 2020
KHB: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
KHB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
KHB: CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ lần 1 không thành công
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.