MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 27/01/2021, 12:45
KHB

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

Giá hiện tại: KHB 1.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KHB: 25.2.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHB của CTCP Khoáng sản Hòa Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và kế hoạch trong năm 2021, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
KHB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ
KHB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
KHB: Báo cáo tài chính quý III năm 2020
KHB: Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020
KHB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
KHB: CBTT báo cáo tài chính quý II năm 2020
KHB: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
KHB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
KHB: CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ lần 1 không thành công
KHB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.