MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 13/03/2020, 05:24
KCB

 CTCP Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng (UpCOM)

Giá hiện tại: KCB 5.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KCB: 24.3.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCB của CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyế
 

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
KCB: 2.6.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
KCB: Bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Chiêm giữ chức Phó giám đốc từ 06/02/2020
KCB: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
KCB: Bổ nhiệm ông Trần Văn Chưởng giữ chức Giám đốc từ 03/01/2020
KCB: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2019
KCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
KCB: Bổ nhiệm ông Bùi Tiến Hải giữ chức Chủ tịch HDDQT từ 15/05/2019
KCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KCB: 22.3.2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.