MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 14/03/2019, 06:26
KCB

 CTCP Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng (UpCOM)

Giá hiện tại: KCB 5.4 +0.2(+3.85%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KCB: 22.3.2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCB của CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
Các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
KCB: Ký hợp đồng kiểm toán
KCB: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018
KCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
KCB: Bổ sung nội dung họp ĐHCĐ 2018
KCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KCB: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
KCB: 21.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
KCB: Thông báo về ngày ĐKCC Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018
KCB: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017
KCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.