MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 09/03/2018, 01:53
KCB

 CTCP Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng (UpCOM)

Giá hiện tại: KCB 5.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KCB: 21.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCB của CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết tại đại hội.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
KCB: Thông báo về ngày ĐKCC Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018
KCB: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017
KCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
KCB: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
KCB: 7.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
KCB: Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm làm GĐ từ 01/07/2016
KCB: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016
KCB: Bổ nhiệm ông Nông Minh Huyễn làm CT.HĐQT, ông Nguyễn Thanh Long làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020
KCB: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
KCB: Họp ĐHĐCĐ TN năm 2016
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.