MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 24/02/2016, 03:50
ITS

 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (UpCOM)

Giá hiện tại: ITS 5.1 +0.4(+8.51%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ITS: 03/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ITS của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 03 năm 2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.HNX

Theo HNX

Các tin khác
ITS: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
ITS: 18/12/2015, đăng ký giao dịch đầu tiên 12.599.900 cổ phiếu
ITS: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 12.599.900 cổ phiếu
ITS: Bản công bố thông tin
Thêm 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu
Sau gần chục năm cổ phần hóa, ITASCO sẽ lên sàn Upcom trong năm nay
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.