MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 26/05/2022, 16:25
ISH

 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ISH 19.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ISH: Tổng công ty IDICO-CTCP đăng ký mua 349.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty IDICO-CTCP
- Mã chứng khoán: ISH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.950.000 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Văn Hiến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Cao Nguyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Hoài
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.250 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 349.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty IDICO-CTCP tại CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/06/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
ISH: Ký hợp đồng soát kiểm toán năm 2022
ISH: Ông Bùi Hải Nam - Phó Giám đốc đăng ký bán 299.000 CP
ISH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
ISH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
ISH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ISH: 15.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
ISH: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
ISH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Lưu lượng nước về hồ lớn, Thủy điện Srok Phu Miêng (ISH) báo lãi quý 4/2021 hơn gấp đôi cùng kỳ
ISH: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Linh giữ chức người công bố thông tin từ 01/02/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.