TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 22/03/2022, 15:14
ISG

 CTCP Vận tải biển & Hợp tác Quốc tế (UpCOM)

Giá hiện tại: ISG 8.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ISG: 1.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISG của CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty tại số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: * Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
* Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Mức cổ tức năm 2021;
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
* Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
* Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
* Một số vấn đề khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
ISG: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
ISG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
ISG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
ISG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ISG: Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Tư giữ chức Phụ trách quản trị từ 04/05/2021
ISG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
ISG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ISG: GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
ISG: 24.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
ISG: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.