MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 21/09/2022, 02:46
IRC

 Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: IRC 8.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
IRC: Quyết định HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Tấn Điềm
Các tin khác
IRC: Ông Đỗ Tấn Điềm-Phó GĐ nghỉ hưu từ 1.10.2022
IRC: 26.8.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 (517 đ/cp)
IRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
IRC: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
IRC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Cao su công nghiệp
IRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IRC: Nghị quyết HĐQT về nội dung tài liệu ĐHĐCĐ TN 2022
IRC: Nghị quyết HĐQT v/v nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
IRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IRC: Giải trình LNST tại Báo cáo tài chính năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.