TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 17/03/2022, 15:48
IME

 Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: IME 101.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IME: 30.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IME của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, Số 929-931, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Sửa đổi điều lệ, quy chế HĐQT, quy chế quản trị nội bộ, quy chế Ban kiểm soát;
+ Một số vấn đề khác (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IME: Nghị quyết HĐQT thông qua BCTC năm 2021 và kế hoạch năm 2022
IME: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
IME: Bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Anh giữ chức Tổng giám đốc từ 07/12/2021
IME: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
IME: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Trưởng BKS từ 12/11/2021
IME: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
IME: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch
IME: Bổ nhiệm bà Vũ Thanh Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 12/11/2021
IME: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
IME: Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Long Châu giữ chức Kế toán trưởng từ 01/11/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.