TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 23/02/2022, 10:41
IFS

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UpCOM)

Giá hiện tại: IFS 22.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IFS: 10.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFS của CTCP Thực phẩm Quốc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 21/04/2022 (thứ năm)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, P. Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021;
3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGĐ”) trong năm 2021;
          - Nội dung họp: 5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2021;
6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021;
7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
8. Yêu cầu chấp thuận của AGM-2022 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IFS: Nghị quyết HĐQT v/v chấp thuận ĐHĐCĐ thường niên 2022
IFS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
IFS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Chủ quản thương hiệu Trà bí đao Wonderfarm giảm mạnh lãi trong quý 3/2021 do ảnh hưởng bởi Covid-19
IFS: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
IFS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
IFS: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2021
IFS: Thông báo về việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán KPMG
IFS: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 13
IFS: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.